โครงสร้างทางกฎหมาย V.I.E.

คำอธิบายเพิ่มเติม:

 1. โครงสร้าง VIE หรือที่รู้จักในนาม หน่วยความสนใจผันแปร (Variable Interest Entity) ซึ่งเป็นชุดการจัดทำสัญญาขององค์กร
 2. ภายใต้การจัดเตรียม VIE ผู้ก่อตั้งควบคุมหน่วยงานในประเทศผ่านหน่วยงานนอกประเทศ ซึ่งจะตั้งเป็นนิติบุคคลที่ต่างประเทศถือหุ้นทั้งหมด (WFOE) โดย WFOE ควบคุมหน่วยงานในประเทศ (หน่วยปฏิบัติการ) จากการทำชุดพันธสัญญาเฉพาะกับหน่วยปฏิบัติการ
 3. รายรับ และ/หรือผลกำไรที่ได้จากบริษัทภายในประเทศส่วนใหญ่จะส่งออกไปให้หน่วยงานนอกประเทศ ซึ่งอำนาจการควบคุมของผู้ก่อตั้งเหนือบริษัทภายในจะถูกมอบหมายให้กับทาง WFOE
 4. บริษัทแม่ที่ต่างประเทศจะมักจะอยู่ในเขตอำนาจนอกชายฝั่งเนื่องจากปลอดภาษี / สถานะภาษีจูงใจ และการสร้างระบบทางกฎหมายซึ่งในกรณีนี้ DSTE Capital LTD.  เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ Labuan
 5. เป้าหมายของ DSTE Capital LTD.  คือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงในตลาดทุน โครงสร้าง VIE จะเป็นแกนหลักเพื่อกำหนดรายนามนิติบุคคล และดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามา จำนวนของบริษัทในโครงสร้าง VIE ไม่จำเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่สองบริษัทหรือมากกว่านั้นสามารถร่วมกันได้ นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารจัดการยังสามารถปรับขบวนของบริษัทระหว่างโครงสร้างแต่ละชั้นได้ตามต้องการ
 6. DSTE Capital LTD.  คาดการณ์ว่าหน่วยปฎิบัติการจริงในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่อาจจะทำให้มีเรื่องข้อห้ามและเงื่อนไขทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ DSTE พิจารณาการโครงสร้าง VIE
 7. ในเรื่องดังกล่าว DSTE ได้ร่วมมือกับ Messrs. Marcus Tan & Co บริษัทกฎหมายในกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กฎหมายองค์กรและเทคโนโลยีเกิดใหม่เพื่อช่วย DSTE ในการทำโครงสร้าง VIE ตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะควบคุม DSTE Capital Ltd บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย VIE ของ DSTE : https://www.mtco.my/.

   

 8. โปรดทราบว่าคำอธิบายเพิ่มเติมนี้ไม่นับเป็นข้อคิดเห็นทางกฎหมาย บันทึกสารสนเทศ หนังสือชี้ชวน ข้อเสนอใดๆหรือการเชิญชวน ดึงดูดการลงทุนจากสาธารณชน แต่เป็นเพียงคำอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงสร้าง VIE ซึ่งทาง DSTE กำลังพิจารณานำมาใช้
 9. โปรดทราบว่า DSTE ขอสงวนสิทธิ์เต็มที่ในการแก้ไข ปรับ และ/หรือเปลี่ยนข้อเสนอโครงสร้าง VIE ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในแต่ละครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ จะแจ้งจากทางเว็บไซต์ทางการของ DSTE Capital จำกัดเท่านั้ยที่  https://www.dste-smartfarming.com
 10. โปรดรับทราบข้อจำกัดในความรับผิดชอบซึ่งทาง DSTE Capital LTD.  ได้ชี้แจงประเด็นเกี่ยวข้องกับการประกาศปลอม หรือการชักชวนให้ลงทุน และความแพร่หลายในพฤติกรรมฉ้อโกงที่มีโอกาสเกิดขึ้นโดยอ้างชื่อและโครงการของทาง DSTE Capital LTD. ซึ่งข้อจำกัดความรับผิดชอบสามารถอ่านเพิ่มได้ที่นี่ https://www.dste-smartfarming.com/disclaimer.

ประกาศโดยฝ่ายบริหารของ

DSTE Capital LTD. 

19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คำอธิบายเพิ่มเติม:

 1. โครงสร้าง VIE หรือที่รู้จักในนาม หน่วยความสนใจผันแปร (Variable Interest Entity) ซึ่งเป็นชุดการจัดทำสัญญาขององค์กร
 2. ภายใต้การจัดเตรียม VIE ผู้ก่อตั้งควบคุมหน่วยงานในประเทศผ่านหน่วยงานนอกประเทศ ซึ่งจะตั้งเป็นนิติบุคคลที่ต่างประเทศถือหุ้นทั้งหมด (WFOE) โดย WFOE ควบคุมหน่วยงานในประเทศ (หน่วยปฏิบัติการ) จากการทำชุดพันธสัญญาเฉพาะกับหน่วยปฏิบัติการ
 3. รายรับ และ/หรือผลกำไรที่ได้จากบริษัทภายในประเทศส่วนใหญ่จะส่งออกไปให้หน่วยงานนอกประเทศ ซึ่งอำนาจการควบคุมของผู้ก่อตั้งเหนือบริษัทภายในจะถูกมอบหมายให้กับทาง WFOE
 4. บริษัทแม่ที่ต่างประเทศจะมักจะอยู่ในเขตอำนาจนอกชายฝั่งเนื่องจากปลอดภาษี / สถานะภาษีจูงใจ และการสร้างระบบทางกฎหมายซึ่งในกรณีนี้ DSTE Capital LTD.  เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ Labuan
 5. เป้าหมายของ DSTE Capital LTD.  คือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงในตลาดทุน โครงสร้าง VIE จะเป็นแกนหลักเพื่อกำหนดรายนามนิติบุคคล และดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามา จำนวนของบริษัทในโครงสร้าง VIE ไม่จำเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่สองบริษัทหรือมากกว่านั้นสามารถร่วมกันได้ นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารจัดการยังสามารถปรับขบวนของบริษัทระหว่างโครงสร้างแต่ละชั้นได้ตามต้องการ
 6. DSTE Capital LTD.  คาดการณ์ว่าหน่วยปฎิบัติการจริงในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่อาจจะทำให้มีเรื่องข้อห้ามและเงื่อนไขทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ DSTE พิจารณาการโครงสร้าง VIE
 7. ในเรื่องดังกล่าว DSTE ได้ร่วมมือกับ Messrs. Marcus Tan & Co บริษัทกฎหมายในกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กฎหมายองค์กรและเทคโนโลยีเกิดใหม่เพื่อช่วย DSTE ในการทำโครงสร้าง VIE ตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะควบคุม DSTE Capital Ltd บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย VIE ของ DSTE : https://www.mtco.my/.

   

 8. โปรดทราบว่าคำอธิบายเพิ่มเติมนี้ไม่นับเป็นข้อคิดเห็นทางกฎหมาย บันทึกสารสนเทศ หนังสือชี้ชวน ข้อเสนอใดๆหรือการเชิญชวน ดึงดูดการลงทุนจากสาธารณชน แต่เป็นเพียงคำอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงสร้าง VIE ซึ่งทาง DSTE กำลังพิจารณานำมาใช้
 9. โปรดทราบว่า DSTE ขอสงวนสิทธิ์เต็มที่ในการแก้ไข ปรับ และ/หรือเปลี่ยนข้อเสนอโครงสร้าง VIE ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในแต่ละครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ จะแจ้งจากทางเว็บไซต์ทางการของ DSTE Capital จำกัดเท่านั้ยที่  https://www.dste-smartfarming.com
 10. โปรดรับทราบข้อจำกัดในความรับผิดชอบซึ่งทาง DSTE Capital LTD.  ได้ชี้แจงประเด็นเกี่ยวข้องกับการประกาศปลอม หรือการชักชวนให้ลงทุน และความแพร่หลายในพฤติกรรมฉ้อโกงที่มีโอกาสเกิดขึ้นโดยอ้างชื่อและโครงการของทาง DSTE Capital LTD. ซึ่งข้อจำกัดความรับผิดชอบสามารถอ่านเพิ่มได้ที่นี่ https://www.dste-smartfarming.com/disclaimer.

ประกาศโดยฝ่ายบริหารของ

DSTE Capital LTD. 

19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

Level 9F-02, Main Office Tower, Financial Park Labuan,Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia.

อีเมลล์:

admin@dste-smartfarming.com

โทรศัพท์:

+603-76219287

จดหมายข่าว