ทีมงานของเรา

ทีมบริหารจัดการ

ทีมบริหารจัดการของ DSTE ประกอบด้วยนักธุรกิจประสบการณ์สูง ที่อยู่ภายใต้ธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกัน ซึ่งทีมผู้อำนวยการบริหารประกอบไปด้วย

Dato' Sri Tan Choon Keng ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

ในฐานะผู้บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในมาเลเซีย Tan Choon Keng นักบริหารชาวมาเลเซียที่มีประสบการกว่า 15 ปีในการพัฒนาธุรกิจพร้อมกับการจัดการธุรกิจการค้าที่มีความรอบรู้ด้านการจัดการ Tan Choon Keng หวังที่จะช่วยฝึกอบรมและให้คำปรึกษากลุ่มนักบริหารที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อพัฒนาและประสบความสำเร็จ และในขณะเดียวกันก็สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศด้วย เขาเป็นที่รู้จักและได้รับเคารพในแวดวงนักธุรกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคเป็นอย่างมาก

Alan Lim Kiang Lung ผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ (COO)

คุณ Lim เป็นผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ซึ่งดูแลปฏิบัติการทั้งหมดของบริษัท คุณ Lim มีประสบการณ์ระดับสูงทั้งในด้านการปฏิบัติการการเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ ซึ่งทำให้เขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ และความไว้วางใจที่ได้รับต่อความพึงพอใจของลูกค้านั้นไม่เคยหายไปจากอุตสาหกรรมที่เขาทำ ปัจจุบันเขามีเป้าหมายที่จะจัดการประชากรผู้อยู่อาศัยในมาเลเซียให้สอดคล้องในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ประสิทธิผลรวมถึงการประหยัดต้นทุน

Dr Chin Kuen Liang ผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

ดร. Chin เป็นบัณฑิตที่ได้รับทุนจากสถาบันผู้ฝึกปฏิบัติบัญชี (CPA) ของประเทศออสเตรเลีย และเขายังเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันการบัญชีของมาเลเซียอีกด้วย ดร. Chin มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในทุกสาขาการทำงานของภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ตั้งแต่การบัญชี แหล่งข้อมูล การบริหารสายการผลิต ทั้งยังมีประสบการณ์การทำงานในเมืองต่างๆของประเทศจีนกว่า 10 เมือง

การสนับสนุน

โดยทีมบริหารงานมากประสบการณ์

Steven Goon

(หัวหน้าฝ่ายบริหารการลงทุนสัมพันธ์)

Steven Goon เป็นชาวมาเลเซีย ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการธนาคารมากว่า 10 ปี ในการวางแผนการเงินของบริษัทขนาดเล็กและกลาง (SME) การค้ำประกันและการบริหารทรัพย์สิน Steven Goon มีความรู้แตกฉานและประสบการณ์ในด้านการบริหารความสัมพันธ์และการบริหารทรัพย์สินมูลค่าสุทธิสูงให้กับลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในตลาดมาเลเซีย จีน และไต้หวัน ปัจจุบันเขาเข้าร่วมลงทุนธุรกิจเพิ่มเติมในบริษัทที่ปรึกษา การให้บริการเกี่ยวกับบริษัทและการจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากประสบการณ์ด้านการธนาคารและการจัดการทรัพย์สิน Steven Goon ต้องการส่งเสริมบริษัทให้ริเริ่มเปลี่ยนแนวทางการทำงานโดยปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และยกเลิกรูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิมๆ จากความสำเร็จในการลงทุนในไต้หวันและประเทศต่างๆ Steven Goon ใช้ความรู้ของเขาวางแผนให้กับบริษัท ให้คำปรึกษา และพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อเข้าถึงบริษัทการลงทุน

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

Level 9F-02, Main Office Tower, Financial Park Labuan,Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia.

อีเมลล์:

admin@dste-smartfarming.com

โทรศัพท์:

+603-76219287

จดหมายข่าว