DSTE's DLT

เว็บไซต์ของ DSTE

เว็ปไซต์ของ DSTE จัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้กับผู้ซื้อและผู้ขายผลิตภัณฑ์อาหารรวมไปถึงเงื่อนไขการตลาด

การรับประกันคุณภาพ

รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารโดยมีกระบวนการตรวจสอบและยกเลิกการใช้ปุ๋ยที่อันตรายหรือมีสารพิษผ่านกระบวนการอัตโนมัติของระบบ DSTE

ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้

ระบบ DLT ของ DSTE มีข้อมูลที่โปร่งใสเปิดเผยได้ในระบบการจัดเก็บข้อมูลที่แน่นอนในบล็อกเชน ซึ่งข้อมูลนั้นไม่สามารถปรับแก้หรือปลอมแปลงจึงทำให้เชื่อถือได้ตลอดเวลา

บันทึกและรายงานของ DSTE

การรวบรวมข้อมูลของ DSTE จะบันทึกอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้มีส่วนร่วมในการตลาด ผู้บริโภค รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

Level 9F-02, Main Office Tower, Financial Park Labuan,Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia.

อีเมลล์:

admin@dste-smartfarming.com

โทรศัพท์:

+603-76219287

จดหมายข่าว